Linh kiện tháp giải nhiệt khác - THUẬN TIẾN PHÁT

Linh kiện tháp giải nhiệt khác - THUẬN TIẾN PHÁT

Đế tháp giải nhiệt

Đế tháp giải nhiệt

Chi tiết
Đế tháp giải nhiệt
Tấm lưới xám

Tấm lưới xám

Chi tiết
Tấm lưới xám
Vỏ tháp giải nhiệt

Vỏ tháp giải nhiệt

Chi tiết
Vỏ tháp giải nhiệt
Lưới lọc nước

Lưới lọc nước

Chi tiết
Lưới lọc nước